Případ intoxikace cibulí u králíka

Černochová H., Hundáková A., Z. Knotek Z. Případ intoxikace cibulí u králíka. The case of onion intoxication in a rabbit. Veterinární klinika 2019;16(6):259-262.

SOUHRN

Téměř roční samice králíka byla prezentována na klinice z důvodu akutního nástupu anorexie a apatie. Předchozí večer byla majiteli podána nať z cibule v blíže nespecifikovaném množství. Výrazně anemické sliznice svědčily o intoxikaci deriváty síry obsaženými v cibuli. Pacientka byla přijata na hospitalizaci a byla u ní zahájena intenzivní péče za účelem stabilizace stavu. Pacientka byla umístěna do vyhřívaného kyslíkového boxu, po zavedení intravenózního katetru jí byly podávány infuzní roztoky a byla provedena transfuze od zdravého dárce. Další terapie zahrnovala podávání H2 blokátorů, prokinetik, analgetik, antibiotik a antioxidantů. V průběhu hospitalizace docházelo k postupné normalizaci parametrů hematologického a biochemického vyšetření a pacientka byla po týdenní hospitalizaci propuštěna do domácí péče.

 

SUMMARY

A 1-year-old female rabbit with acute anorexia and apathy was presented to the clinic. The owners fed her onion stalks last night in an unspecified amount. The significantly anaemic mucosal membranes gave us evidence of sulphur derivatives intoxication. The patient was admitted to the hospital and intensive care to stabilise the patient was initiated. The patient was placed into a heated oxygen box. An intravenous catheter was inserted and used for a fluid therapy and a fresh blood transfusion from a healthy donor rabbit. The therapy included H2 blockers, prokinetics, analgesics, antibiotics and antioxidants. During the hospitalization the parameters of haematology a biochemistry blood profile were gradually normalized and after one week of hospitalization the patient was released home.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *