Případ diplostomózy ryb v zájmovém chovu v okrese Olomouc

Pijáček M., Bzdil J., Ondračková M. Případ diplostomózy ryb v zájmovém chovu v okrese Olomouc. Veterinářství 2019;69(7):422-425.

SOUHRN

Tato práce popisuje klinický případ diplostomózy koi kaprů (Cyprinus carpio haematopterus) v malochovu ryb na okrese Olomouc a ukazuje na možné postupy v diagnostice, léčbě a prevenci této nákazy. Onemocnění se podle anamnestických údajů poskytnutých chovatelem projevovalo malátností, ztrátou únikového reflexu, separací od ostatních ryb, poruchou přijímání potravy, inapetencí a zákalem očních čoček. Laboratorní diagnostika spočívala v patologicko-anatomickém vyšetření zaměřeném především na oči. Následné parazitologické vyšetření s pomocí světelné mikroskopie při zvětšení 60x odhalilo v nativním preparátu infekci vývojových stadií očních motolic. Zjištění parazité byli podle morfologických znaků a lokalizace determinováni jako metacerkárie rodu Diplostomum. Vzhledem k možnosti výskytu různých druhů těchto motolic bylo provedeno potvrzení diagnózy metodou PCR s použitím genů 28S rDNA a ITS1. Touto metodou byla potvrzena přítomnost druhu D. spathaceum. Vzhledem ke sporadickému výskytu onemocnění, komplikovanosti dávkování léčiva v prostředí přírodního jezírka a stadiu napadení očních čoček léčba ani asanace prostředí provedeny nebyly. Léčbu by bylo možné provést například léčivy na bázi praziquantelu. Další nemocné ryby se chovatel rozhodl slovit, utratit a neškodně odstranit.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *