Případ chirurgického řešení urolitiázy u činčily

Černochová H., Hundáková A., Komenda D., Knotek Z. Případ chirurgického řešení urolitiázy u činčily. The case of surgical solution for urolithiasis in chinchilla. Veterinární klinika 2019;16(6):264-268.

SOUHRN

Tříletý samec činčily byl prezentován na klinice z důvodu dva dny trvající anorexie, apatie a snížené produkce trusu. Provedené radiografické vyšetření odhalilo v močovém měchýři přítomnost radiodenzního kulovitého útvaru s nepravidelným povrchem. Ve vzorku moči byla zjištěna přítomnost krve. Po úvodní stabilizaci pacienta bylo přistoupeno k chirurgickému řešení, k cystotomii. Po úvodu do anestezie kombinací ketamin, medetomidin a midazolam byl chirurgický zákrok proveden v inhalační anestezii isofluranem. Pro cystotomii byl zvolen přístup v kaudální části linea alba. Incize močového měchýře byla vedena mediálně na ventrální straně z důvodu nižšího krevního zásobení v této oblasti. Urolit byl pěvně přichycený k výstelce močového měchýře a při vyjímání docházelo k jeho rozpadu. Po vybavení urolitu byl proveden výplach sterilním temperovaným fyziologickým roztokem a katetrizací byla potvrzena průchodnost vývodných močových cest. Močový měchýř byl uzavřen ve dvou vrstvách invertujícím stehem polyfilamentním vstřebatelným šicím materiálem. Uzávěr dutiny břišní byl proveden ve dvou vrstvách, sutura peritonea a svalové vrstvy byla provedena pokračovacím stehem, kůže byla uzavřena modifikovaným intradermálním stehem polyfilamentním vstřebatelným šicím materiálem. Analýza urolitu polarizační mikroskopií a infračervenou spektroskopií prokázala přítomnost kalcium karbonát ve všech vrstvách konkrementu. Pooperační distenze trávicího traktu plynem byla řešena podáním diazepamu a dimeticonu. Po pětidenní hospitalizaci byl pacient propuštěn s medikací do domácí péče.

 

SUMMARY

A thre-year-old male with anorexia, a low amount of faeces and apathy lasting for two days was presented to the clinic. The abdominal radiographs revealed a radiodense spherical structure with irregular surface inside the bladder. Blood was found in the urine sample. After the inicial stabilisation, a cystotomy was carried out. A combination of injectable anaesthetics (ketamine, medetomidine, midazolam) was used as premedication and the surgery was done in isofluran anaesthesia. The cystotomy was performed in the caudal part of linea alba. The incision of the bladder was carried out medially on it’s ventral side for a rare blood suply in this area. The urolith was tightly attached to the mucose membrane of the bladder and was falling apart during the removal. The bladder was flushed with sterile lukewarm saline after the concrement was removed and the patency of the urinary tract was confirmed by catheterisation.The bladder was closed in two inverting layers using an absorbable polyfilament suture material. The closure of the abdominal wall was done in two layers, the peritoneum and muscles were sutured using the simple continuous pattern and the skin was closed using the modified intradermal pattern with an absorbable polyfilament suture material. A urolith analysis using polarizing microscopy and infrared spectroscopy revealed a presence of calcium carbonate in all layers of concremetn. Postoperative GIT bloating was treated with diazepam and dimecticon. On the fifth day after the surgery the patient was released home and medicated orally at home.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *