Přínos krátkodobé terapie prednisolonem v průběhu iniciální fáze eliminační diety u psů s atopickou dermatitidou vyvolanou krmivem (FIAD)

Potravní intolerance s kožními projevy je časté onemocnění psů, v jehož patogenezi je zahrnutý jak neimunologický, tak imunologický proces (Ig-E i buněčná odpověď).

Atopická dermatitida vyvolaná krmivem (FIAD) je označení jednoho z projevů potravní alergie, kdy alergen z krmiva vyvolá vzplanutí pruritického onemocnění kůže klinicky charakteristického pro atopickou dermatitidu (AD). Diagnóza FIAD je stanovena po eliminační dietě trvající osm týdnů u více než 90 % psů. Dlouhá doba je nutná nejen kvůli alergenům z krmiva přetrvávajících v těle dva měsíce ale i pro uzdravení chronických kožních změn a sebepoškozujících kožních zánětů častých u FIAD. Konečná diagnóza FIAD je potvrzená, pokud v restriktivní fázi dojde ke zlepšení kožních lézí a pruritu a při následném zavedení původního krmiva dojde k relapsu původních změn v průběhu 2–14 dní podle převládající imunologické odpovědi. Mnoho faktorů může vést jak k falešně pozitivním (množství nenasycených mastných kyselin ve veterinární dietě, přirozený úbytek alergenů v prostředí), tak falešně negativním výsledkům (sekundární bakteriální a kvasinková infekce, kolísání alergenů v prostředí, chyby ve striktním dodržování diety, chybně zvolené krmivo s nejasnými zdroji proteinů). Cílem studie bylo pokusit se zkrátit restriktivní fázi diety nasazením prednisolonu, čímž by mělo dojít k rychlejšímu zlepšení klinických příznaků a možnost provedení provokace původním krmivem za dobu kratší než původních osm týdnů.*

Favrot C., Bizikova P., Fisher N., Rostaher A., Olivry T. The usefulness of short-course prednisolone during the initial phase of an elimination diet trial in dogs with food-induced atopic dermatitis. Vet Dermatol 2019;30:498-502.

Podrobnější informace najdete v časopise Veterinářství 2020;70(2):91-92.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *