Prevalence uropatogenů u psů a koček v České republice a jejich rezistence k antibiotikům

Kovaříková, S., Bílek, M. Prevalence uropatogenů u psů a koček v České republice a jejich rezistence k antibiotikům. Prevalence of uropathogens in dogs and cats in the Czech Republic and their resistance to antibiotics. Veterinární klinika 2020;17(1):21-25.

SOUHRN
Bakteriální infekce močového traktu psů a koček jsou běžným problémem veterinární praxe. Cílem této práce bylo zjistit prevalence uropatogenů u psů a koček v České republice a popsat jejich rezistenci k běžně testovaným antibiotikům. Nejčastěji byla izolována E. coli následována rody Staphylococcus a Proteus. Nejvyšší míra rezistence byla zjištěna vůči ampicilinu/amoxicilinu, naopak nejnižší vůči amoxicilin-klavulanátu.

SUMMARY

Bacterial urinary tract infections in dogs and cats are common disorder in small animal practice. The aim of this study was to identify the prevalence of uropathogens and describe their resistance to routinely tested antimicrobials in dogs and cats in Czech Republic. The most common isolate was E. coli, followed by Staphylococcus sp. and Proteus sp. The highest level of resistance was found to ampicillin/amoxicillin. The antimicrobial with the least resistance was amoxicillin with clavulanic acid.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *