Přenos E. coli mezi psy a lidmi ve Finsku

Předmětem zájmu veřejného zdraví poslední dekády je rychlý nárůst rezistentních kmenů bakterií Enterobacteriaceae, Acinetobacter a Pseudomonas ke karbapenemům a dalším širokospektrálním beta-laktamovým antibiotikům.

Takto rezistentní bakterie jsou schopny vyvolat závažné infekce a to zejména u hospitalizovaných pacientů. Rezistence vůči karbapenemům je zprostředkována přítomností karbapenemázy. Izoláty disponující karbapenemázou jsou často navíc multirezistentní (MDR – multidrug-resistant) nebo vysoce rezistentní (XDR – extensively drug-resistant), což výrazně omezuje možnosti léčby. Bakterie produkující karbapenemázu byly původně izolovány pouze od lidí, ale od roku 2011 jsou zjišťovány u dobytka, společenských zvířat, zvěře a v různých prostředích. To naznačuje jejich přenos na nové hostitele a rezervoáry. Ve Finsku byly bakterie produkující karbapenemázu zjištěny u lidí v malém počtu případů. U zvířat nebyly zjištěny vůbec. Situace se změnila až v roce 2015, kdy byla ve dvou vzorcích získaných ze zvukovodu psa izolována meropenem – rezistentní Escherichia coli. Výjimečný nález spustil epidemiologické a molekulární vyšetřování.*

 

Bližší informace najdete v červnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *