Přehled fyzikálních modalit využívaných ve veterinární rehabilitaci a fyzioterapii

Rozenkrancová D. Přehled fyzikálních modalit využívaných ve veterinární rehabilitaci a fyzioterapii. Overview of physical modalities used in veterinary rehabilitation and physiotherapy. Veterinární klinika 2019;16(2):70-74.

SOUHRN

Fyzioterapie a rehabilitace má ve veterinární medicíně využití nejen jako součást postoperační péče, také preventivně pomáhá předcházet zraněním sportovních psů, zlepšuje jejich biomechaniku pohybu a jejich pohybové schopnosti, dále pomáhá v boji s obezitou u společenských zvířat. Veterinární fyzioterapie a rehabilitace vychází z postupů ověřených v humánní fyzioterapii, přizpůsobených anatomickým a fyziologickým potřebám jednotlivých druhů zvířat. V současné době veterinární fyzioterapie využívá metody nejen metody manuální, terapeutická cvičení ale i fyzikální modality, jejichž využití a princip budou stručně představeny v tomto článku.

 

SUMMARY

Physiotherapy and rehabilitation can be used in veterinary medicine not only as part of post-operative care, it can be used also in the way of prevention of the injuries in canine athletes and improvement of their movement biomechanics. It can be also used in the fight with obesity in companion animals. The principles of veterinary physiotherapy and rehabilitation are based on the principles of the human physiotherapy. These principles are adapted to anatomy and physiological needs of companion animals. Nowadays not only manual techniques and therapeutic exercises can be used in rehabilitation protocols. We can use also physical modalities such as thermotherapy, cryotherapy, therapeutic ultrasound, electrotherapy, extracorporeal shockwave therapy, magnetotherapy or therapeutic laser. This article supposed to be short introduction of physical modalities mentioned above.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *