Preanalytická fáze biochemického vyšetření krve u psa a kočky – příčiny změn výsledků a jejich zdůvodnění

Řeháková K., Váňová L., Doubek J. Preanalytická fáze biochemického vyšetření krve u psa a kočky – příčiny změn výsledků a jejich zdůvodnění. Veterinářství 2021;71(7):385-390.

SOUHRN

Pro získání správného výsledku biochemického vyšetření krve je velice důležité dodržovat zásady preanalytické fáze laboratorního testu, při jejímž provádění se setkáváme se značnou chybovostí. Je jasné, že chyby nebo nerespektování biologických faktorů, které neodpovídají požadavkům na kvalitu laboratorního vyšetření, znehodnocují získaný výsledek s negativním dopadem na rozhodovací činnost veterinárního lékaře. Sdělení je zaměřeno na preanalytickou fázi biochemického vyšetření krve a jejích derivátů, krevní plazmy nebo krevního séra u psů a koček a nejčastější příčiny ovlivňující výsledky testu. Jsou zde uplatněny zkušenosti z Klinické laboratoře pro malá zvířata VETUNI Brno. Většina příčin preanalytické variability laboratorního vyšetření se vyskytuje před příjmem vzorku laboratoří.

SUMMARY

To gain the accurate result of biochemical blood test is very important to follow the principles of preanalytic phase of laboratory test, in which the implementation encounter a considerable error rate. It is clear that mistakes or disrespect of biological factors that do not respond the requirements for the quality of laboratory test devalue the gain results with a negative impact on the decision-making activity of a veterinarian. This communication focuses on the preanalytical phase of biochemical examination of blood and their derivatives, blood plasma or blood serum in dogs and cats and the most common causes affecting the results of a test. There is applied experience from the Clinical Laboratory for Small Animal Clinical Laboratory at VETUNI Brno. Most
causes of preanalytical variability of laboratory testing occur before the sample admission in the laboratory.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *