Použití guaifenezinu pro potenci myorelaxace v terapii otravy metaldehydem u psů – popis případu

Bložoňová A., Paukner K., Raušerová L. Použití guaifenezinu pro potenci myorelaxace v terapii otravy metaldehydem u psů – popis případu. Veterinářství 2020;70(11):661-665.

Článek popisuje klinický případ otravy metaldehydem u mladého psa. Osmiměsíční pes plemene australský ovčák byl referován na kliniku po pozření neznámého množství moluskocidu. Pes vykazoval příznaky poruchy centrálního nervového systému – sníženou úroveň vědomí, generalizované svalové záškuby, hyperestezii, nystagmus a opistotonus. V terapii bylo využito kontinuálního intravenózního podání kombinace midazolamu, medetomidinu a guaifenezinu. I přes komplikace, jako byla dočasná ztráta zraku, byl pacient po několika dnech hospitalizace propuštěn do domácí péče bez známek neurologických deficitů.

The article describes a clinical case of metaldehyde poisoning in a young dog. An eight-month-old Australian Shepherd dog was referred to the clinic after ingesting an unknown amount of molluscicide. The dog showed symptoms of a central nervous system disorder such as decreased level of consciousness, generalized muscle twitching, hyperesthesia, nystagmus and opisthotonus. Continuous intravenous administration of a combination of midazolam, medetomidine and guaifenesin was used in therapy. Despite complications such as temporary loss of vision, the patient was discharged to home care after several days of hospitalization without signs of neurological deficits.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *