Poruchy srážení krve psa a kočky

Onkologická společnost připravila v pořadí již druhý hematologický seminář, který proběhl první víkend v červnu. Téma odborných přednášek navazovalo na loňský seminář týkající se problematiky IMHA.

 

Odborný program zahájil a moderoval MVDr. Jakub Pfeifr (Animed Brno). Klinický přístup k pacientovi s akutním krvácením prezentovala MVDr. Ludmila Bicanová (Vetmeduni Vienna). Poruchy primární hemostáze a poruchy sekundární hemostáze a fibrinolýzy uvedla MVDr. Ivana Uhríková (VFU Brno). S managementem pacienta s rozvíjejícím se DIC i s novinkami v laboratorní diagnostice poruch srážlivosti seznámil přítomné účastníky MVDr. Kamil Tomša (VETtrust AG Švýcarsko). V dalších přednáškách zmínil autor infekční příčiny poruch krevní srážlivosti a terapie refrakterní imunitně zprostředkované trombocytopenie. Teoretická část semináře byla ukončena panelovou diskusí. Semináře se zúčastnilo více než sto posluchačů z řad veterinárních lékařů a studentů.

V neděli proběhl workshop se zaměřením na přínos cytologického vyšetření v diagnostice krvácivých stavů (MVDr. Kristýna Řeháková, Vethelp) a interpretaci výsledků hemostazeologických (a souvisejících) testů (Dr. I. Uhríková). Další praktická část se týkala interpretace klinických a laboratorních nálezů u krvácejícího pacienta – interaktivní case reports (Dr. K. Tomša). Seminář se konal v příjemném prostředí Noemovy archy v Brně. Na akci se sponzorsky spolupodílely společnosti B/Braun Sharing Expertise, Laboklin  Labor für Klinische Diagnostik GMBH & CO. KG, LABtechnik  Analytická a medicínská technika a Vetoquinol.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *