Popis případu: závažná plicní hypertenze u psa

Kosková B., Agudelo C. F., Filipejová Z., Crha M. Popis případu: Závažná plicní hypertenze u psa. Veterinářství 2019;69(11):736-740.

SOUHRN

Plicní hypertenze (PH) je patologický stav, charakterizován abnormálním zvýšením tlaku v plicní arteriální cirkulaci. Může vzniknout v důsledku zvýšeného srdečního výdeje pravé komory, zvýšením krevního průtoku plicní arterií, dále v důsledku plicní vaskulární rezistence nebo zvýšením plicního venózního tlaku. Klinické příznaky PH zahrnují tachypnoi, dyspnoi, kašel, synkopy a příznaky pravostranného srdečního selhání. Echokardiografické vyšetření pacienta je zásadní pro stanovení diagnózy. Prognóza pacientů trpící na PH je otevřená, závislá na vyvolávající příčině a včasnosti léčby.*

SUMMARY

Pulmonary hypertension (PH) is a pathological condition characterized by an abnormal increase of pressure in pulmonary arterial circulation. PH may result from increased right ventricular cardiac output, increased pulmonary arterial blood flow, pulmonary vascular resistance, or increased pulmonary venous pressure. Clinical signs of PH include tachypnea, dyspnoe, cough, syncope and signs of right heart failure. Echocardiographic examination of the patient is essential for diagnosis. The prognosis of this disease is uncertain and highly depends on the primary factor and appropriate therapy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *