Polytraumatický pacient – mnohočetná kousná poranění u skupiny suchozemských želv rodu Testudo

Čermáková E., Černochová H., Křížová P., Zbořilová H., Knotek Z. Polytraumatický pacient – mnohočetná kousná poranění u skupiny suchozemských želv rodu Testudo. Polytraumatic patient – a multiple bite injury in a group of terrestrial tortoises of the genus Testudo. Veterinární klinika 2019;16(6):248-252.

SOUHRN

Je prezentován případ šesti mladých suchozemských želv rodu Testudo s mnohočetnými kousnými poraněními. Během pohotovostního příjmu bylo na základě klinického vyšetření přistoupeno u jednoho z pacientů k okamžité eutanázii. U ostatních pacientů byl zahájen stabilizační protokol zahrnující podání infuzních roztoků, analgetik a antibiotik a zároveň topické ošetření ran včetně bandáže, přičemž další pacient uhynul již následující den. U jedné z želv bylo makroskopicky zjevné poranění rovněž vnitřních orgánů a bylo nutné přistoupit k chirurgické revizi.

SUMMARY

This paper summarises a case of six young terrestrial tortoises of the genus Testudo with multiple bite injuries. Euthanasia in one of these patients was performed immediately at emergency on the base of clinical examination. In other patients, a stabilization protocol was initiated, including the administration of infusion solutions, analgesics, and antibiotics, as well as topical treatment of wounds, inclusive of bandage, whereas another patient died the following day. In one of the turtles, gross injury of inner organs was apparently seen and surgical revision was necessary.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *