Parciální prolaps mediální části extraorbitálního tuku u koně – popis klinického případu.

Krisová Š., Zisopoulou A. M. Parciální prolaps mediální části extraorbitálního tuku u koně – popis klinického případu. Veterinářství 2019;69(9):574-577.

SOUHRN

Článek se zabývá nepříliš častým problémem parciálního prolapsu mediální části extraorbitálního tuku u koně. Popisuje typické klinické příznaky, stanovení diagnózy i diferenciální diagnostiku. Rovněž rozebírá metody řešení a jejich komplikace. Na konkrétním pacientovi demonstruje řešení již recidivujícího případu.

SUMMARY

This study presents not very frequent problem of partial prolapse of the medial part of extraorbital fat in the horse. Typical clinical signs, diagnosis establishment as well as differential diagnostics are described. The methods of solution and their complications are analyzed as well. In the certain patient demonstrates surgery of recurrence.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *