Paraplegie jako atypický příznak u psa diagnostikovaného s akutní steroid responsivní meningitis – arteritis

Kosinová Paušová T., Hanzlíček D. Paraplegie jako atypický příznak u psa diagnostikovaného s akutní steroid responsivní meningitis – arteritis. Paraplegia as an atypical clinical signs in the dog with acute steroid responsive meningitis – arteritis. Veterinární klinika 2019;16(5):193-198.

SOUHRN

Akutní steroid responsivní meningo-arteritis (SRMA) je neurologické onemocnění popsané u mladých psů. Typické klinické příznaky pro akutní formu SRMA jsou bolestivost krku, horečka a apatie. Tento článek popisuje 10měsíčního psa plemene bígl, s netypickými neurologickými deficity (paraplegie, bez hluboké citlivosti) v době prvního vyšetření. Předpokládáme, že se u tohoto pacienta jednalo o systémovou vaskulitidu, doprovázející onemocnění SRMA.

 

SUMMARY

Acute steroid responsive meningitis-arteritis (SRMA) is a common neurological disorder in young dogs. Typical clinical symptoms of the acute form of SRMA are neck pain, depression and fever. This case report describes a 10 months-old Beagle with uncommon neurological deficits (paraplegic, withouth deep sensation) at the first time, the dog was presented. This was believed to be part of the systemic vasculitis accompanying SRMA.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *