Filtr

Vyhláška 286/99, kterou se provádějí ustanovení zákona 166/99 Sb. o veterinární péči

SBÍRKA ZÁKONŮ částka 94 rozeslána dne 2.12.1999 -------------------------------------------------------------------------------- 286 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 1999, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška č.354/2001 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyz. osob k této činnosti

Vyhláška č. 354 o klasifikaci jatečně upravených těl Citace: 354/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti Účinný od 01.01.2002 Předpis má přílohy VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 19....

Kategorie: Nezařazené

Zákon 166/99 Sb o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

166 ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov...

Kategorie: Nezařazené

Drobní savci v klinické praxi

Propedeutika, daignostika a terapie křečků, myší, potkanů, morčat a králíků Místo: VFU Brno Garant: prof. MVDr. Z. Knotek, CSc., DiplECZM (herpetology) Informace a přihláška: www.vetkom.cz ...

Kategorie: Nezařazené