Filtr

Zákon 166/99 Sb o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

166 ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov...

Kategorie: Nezařazené

Drobní savci v klinické praxi

Propedeutika, daignostika a terapie křečků, myší, potkanů, morčat a králíků Místo: VFU Brno Garant: prof. MVDr. Z. Knotek, CSc., DiplECZM (herpetology) Informace a přihláška: www.vetkom.cz ...

Kategorie: Nezařazené