Filtr

Noakes DE, Parkinson T, England G. Arthur´s Veterinary Reproduction and Obstetrics. W.B.Saunders, 2001:868. 8. vydání, ISBN 0702025569. Pevná vazba. Odhadovaná cena 80 GBP.

V novém vydání tohoto klasického textu najdete všechno potřebné týkající se reprodukce a porodnictví u běžných a méně obvyklých domácích zvířat. Kniha jako jediná v oboru zahrnula celou řadu domácích zvířat a nyní jsou zde také uvedeny i některé méně známé druhy, např. lama. Navíc, si zde přečtete odbornou studii...

Kategorie: Nezařazené

Carlton W, McGavin MD, Zachary JF. Thomson´s Special Veterinary Pathology 3rd Edition. Mosby, 2001: 768. 841 ilustrací, ISBN 0323005608. Pevná vazba, odhadovaná cena 70 GBP.

Jedinečný, obsažný text se zabývá systémovou patologií domácích zvířat. Obsah je rozdělen podle orgánových systémů do kapitol: GIT, játra a pankreas, respiratorní, kardiovaskulární, urinární aparát, endokrinologie, hemopoetický systém, centrální nervový systém, svaly, skelet, kůže, reprodukční orgány samců a samic, oko, ucho. Každá kapitola začíná krátkým přehledem základních principů anatomie, struktury...

Kategorie: Nezařazené

Withrow SJ, MacEwen EG. Small Animal Clinical Oncology. W.B. Saunders, 2001: 640. 3. vydání, 72 ilustrací, ISBN 072167755X. Pevná vazba. Odhadovaná cena 80 GBP.

Třetí aktualizované vydání knihy se zabývá klinickou onkologií, chemoterapií, chirurgickou onkologií a cytologickými technikami. Seznamuje odbornou veřejnost s posledními informacemi o rakovině malých zvířat. Kniha je určena pro praktickou veterinární medicínu i pro akademický výzkum. Nové informace jsou nepostradatelné v denní praxi veterinárního lékaře.

Kategorie: Nezařazené

Riis RC. Small Animal Ophtalmology Secret. Hanley and Balfus, 2001: 350. 200 ilustrací, ISBN 1560534079. Brožovná vazba. Odhadovaná cena 28 GBP, 39 US.

Populární formou napsané otázky a odpovědi (formátu The Secret Series) podávají obsáhlý přehled nejnovějších diagnostických a terapeutických možností v oftalmologii malých zvířat. Jsou zde uvedeny nemoci rohovky, glaukom, katarakta, uveitida, pasáž o neurooftalmologii, plastice oka, sítnici a novotvarech.

Kategorie: Nezařazené

Raskin RE, Meyer DJ. Atlas of Canine and Feline Cytology. W.B. Saunders 2001:430. ISBN 0721663354. Odhadovaná cena 66 GBP. Brožovaná vazba.

Barevný atlas je cennou pomůckou pro veterinární lékaře, pomáhá jim konfrontovat vlastní problematické mikroskopické nálezy nebo potvrdit počáteční diagnostické podezření. Jsou zde uvedeny nemoci, které postihují četné systémové orgány, speciální důraz je kladen na ty, jejichž diagnostika je závislá na cytologickém vyšetření. Mikroskopické nálezy jsou v knize ilustrovány, typické změny...

Kategorie: Nezařazené

Dnes vešly v platnost novelizované vyhlášky

Dlouho připravované novelizované vyhlášky k zákonu o veterinární péči vešly v platnost. Jedná se o vyhlášku č. 399/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o...

Kategorie: Nezařazené