Filtr

Boyd JS. Paterson C. A Colour Atlas of Clinical Anatomy of the Dog and Cat. Mosby, 2000:224. 460 ilustrací, ISBN 072343168X. Odhadovná cena 38 GBP. ISBN 0723431698, pevná vazba, odhadovaná cena 50 GBP.

V nové edici knihy je detailně popsána anatomie psů a koček, vhodná pro studenty veterinární medicíny i pro každodenní praxi (potřeby) v ordinaci praktického veterinárního lékaře. Každá kapitola zahrnuje přehled povrchové anatomie s ilustracemi klíčových topografických bodů, které umožňují lokalizovat důležité základní anatomické rysy.

Kategorie: Nezařazené

Sodikoff CH. Laboratory Profiles of Small Animal Disseases: A Guide to Laboratory Diagnosis 3. edition. Mosby, 2001:544. 193 ilustrací, ISBN 0323009565. Pevná vazba. Odhadovaná cena 57 GBP.

Navzdory rostoucí roli zobrazovacích technik např. ultrazvuku a počítačové tomografii, zůstává klinická patologie jednou z nejdůležitějších a ekonomicky nejvýznamnějších diagnostických metod veterinární medicíny. Prezentované třetí vydání slouží k osvojení optimálních diagnostických znalostí z mnoha dnes používaných klinických i laboratorních testů.

Kategorie: Nezařazené

Keene BW, Hamlin RL. Small Animal Cardiology. W.B. Saunders, 2001:450. 300 ilustrací, ISBN 0721654975. Pevná vazba. Odhadovaná cena 46 GBP.

Příručka je cennou a praktickou pomůckou pro veterinární praxi i pro studenty se základními informacemi potřebnými ke stanovení diagnózy a léčby srdečních nemocí malých zvířat. V příručce je uveden rejstřík, tabulka s léky používanými v kardiologii, ošetření kardiologického pacienta a kardiologický referenční servis.

Kategorie: Nezařazené

Baker R, Lumsden JH. Color Atlas of Cytology for the Dog and Cat. Mosby, 2000:288. 738 ilustrací, ISBN 0815104022. Pevná vazba. Odhadovaná cena 69 GBP.

V knize je podán přehled cytologických technik, které umožňují stanovit diagnózu onemocnění u společenských zvířat. Kniha je doplněna stovkami barevných ilustrací normálních i abnormálních stavů, zobrazuje tkáně zdravé, způsob jejich zpracování, zánětem postižené, hyperplastické a neoplastické vzorky.

Kategorie: Nezařazené

Muir WW, Hubbell JAE, Skarda RT, Bednarski R. Handbook Veterinary Anesthesia 3. Edition. Mosby, 2000:592. 131 ilustrací, ISBN 0323008011. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 39 GBP.

Příručka je praktickým průvodcem veterinární anestézie, určená pro praktické veterinární lékaře a studenty. Obsahuje zásady užívání anestetického vybavení a léků. Obsažný text poskytuje detailní informace o chemickém působení anestetik a léků, o přípravcích pro naléhavé případy, plném praktickém využití anestetik, monitoringu a laboratorním vybavení pro anestézii.

Kategorie: Nezařazené

Hall LW, Clarke KW, Trim C. Veterinary Anesthesia 10. Edition. W.B. Saunders, 2001:475. 189 ilustrací, ISBN 0702020354. Pevná vazba. Odhadovaná cena 50 GBP.

Text knihy obsahuje nezbytné znalosti z oboru anestézie a analgezie velkých a malých zvířat. Nová edice byla značně revidována a vychází s rozšířenou sekcí o anestézii exotických druhů – malých savců, lam, velbloudů a s novou sekcí anestézie volně žijících zvířat, včetně ptáků.

Kategorie: Nezařazené

Tizard IR. Veterinary Immunology: An Introduction (6/e). W.B. Saunders, 2000:512. 6. vydání, ISBN 0721682189. Brožovaná vazba. Odhadovaná cena 40 GBP.

Poslední vydání této knihy veterinární imunologie zahrnuje základní charakteristiku imunitního systému a specifické rysy pozorované u domácích zvířat. Navíc je zde detailně rozvedena role imunitního systému při rezistenci na určitá onemocnění u domácích zvířat, vakcinace u zvířat, přecitlivělost, imunodeficience a autoimunitní onemocnění.

Kategorie: Nezařazené

Radostits OM, Mayhew IGJ, Houston. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. W.B. Saunders, 2001:752. 430 ilustrací, ISBN 0702024767. Pevná vazba. Odhadovaná cena 65 GBP.

Provést přesné klinické vyšetření je nezbytné pro všechny posluchače i pro praktické veterinární lékaře za účelem stanovení správné diagnózy. Tato nová kniha je prvním textem, který zahrnuje všechny informace a techniky požadované ke zvládnutí základních znalostí týkajících se malých a velkých zvířat a všech orgánových systémů.

Kategorie: Nezařazené