Filtr

Tilley LP, Miller MS, Smith FWK Jr. The 5 Minute Veterinary Consult Canine and Feline 2. Edition. Hardbound, 2000: 1488. 90 ilustrací, ISBN 0683304615, odhadovaná cena 79 USD, 59 GBP.

Každodenní praxe vystavuje veterinární lékaře nejen běžným, ale mnohdy také vzácným problémům. Pětiminutová veterinární konzultace nabízí ihned autoritativní odpovědi na vaše otázky. Klinická medicína zahrnuje praktické zkušenosti předních specialistů z praxe malých zvířat. Kniha je důležitým zdrojem informací pro každodenní interní medicínu psů a koček. Uvádí více než 700...

Kategorie: Nezařazené

Pence P. Equine Dentistry and oral Surgery A Practical Guide. 2001:256. 260 ilustrací, ISBN 0683304038. Brožovaná vazba, odhadovanná cena 60 GBP.

Praktický průvodce je důležitou pomůckou pro studenty a veterinární lékaře se smíšenou praxí nebo specialisty, s užitečnými sděleními pro správné stanovení diagnózy a ošetření chrupu. Zahrnuje dentální problémy, základní rutinní vyšetření a zásady pro udržování zdravého chrupu.

Kategorie: Nezařazené

Brown CM, Bertone JJ. The 5 Minute Veterinary Consult – Equine. 2001: 1184. 30 ilustrací, ISBN 0683306057. Pevná vazba, odhadovaná cena 60 GBP.

Publikace poskytuje studentům veterinární medicíny stručný a praktický přehled téměř všech nemocí koní a klinických problémů v praxi koní. Text je aktualizován, zpracován v jednoduše použitelném formátu. Důraz je kladen na patofyziologii, diagnostiku a terapii případů a na její snadné zvládnutí veterinárními kliniky. ...

Kategorie: Nezařazené

Stashak T. Adam´s Lameness in Horses. 5. vydání, 2001:1000. 950 ilustrací, ISBN 0683079816. Pevná vazba, odhadovaná cena 76 GBP.

Páté vydání knihy je definitivním zdrojem ke stanovení diagnózy a léčby, včetně nejnovějších poznatků současné terapie kulhání koní pro studenty veterinární medicíny a zemědělství. Kniha seznamuje se základy anatomie končetin koní a biomechanikou pohybu, které studenty vedou k cílenému vyšetření, směrodatnému pro určení diagnózy. Rozšířená tématika o kulhání koní umožňuje...

Kategorie: Nezařazené

Navrátil S, Svobodová Z, Lucký Z. Choroby ryb. VFU Brno, 2000:155. ISBN 8085114925. Brožovaná vazba 21×29,5 cm.

Po několik letech obohatila naše Alma mater odborný knižní trh novým skriptem zabývající se problematikou chorob ryb. Předkládané skriptum „Choroby ryb“ představuje základní studijní materiál pro posluchače fakulty veterinárního lékařství a fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Představuje zároveň i dostupný zdroj základních informací o chorobách...

Kategorie: Nezařazené

Pohoda zvířat při dopravě

Výcvikový kurs o welfare zvířat se uskutečnil 5.-6. listopadu 2001 v Praze. Kurs uspořádala Evropská komise (TAIEX) v přednáškovém sále Ministerstva dopravy ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou ČR. Cílem kursu bylo představit legislativu EU při ochraně zvířat během transportu (směrnice 91/628/EEC), diskuse k jejímu zavedení, identifikace organizací zajišťujících...

Kategorie: Nezařazené

BSE už nikoho nevyplaší

Ano, z BSE už u nás v podstatě skoro nikdo nemá strach. K dnešnímu dni bylo vyšetřeno 81 592 kravských mozků a stále platí, že pozitivní byly jenom dva starší kusy. Novou variantou Creutzfeldt Jakobovy nemoci, spojované s BSE, žádný člověk neonemocněl, natož, aby zemřel.

Kategorie: Nezařazené