Filtr

Veterinární dozor nespí

Státní veterinární správa přijímá poslední „kauzy“, například dovozový med se zárodky moru včelího plodu nebo dovozová rybí moučka s chloramfenikolem, jako zkoušku důslednosti a účinnosti našeho veterinárního dozoru. Ukazuje se, že jsme schopni nejen operativně přijmout odpovídající úřední opatření, ale i je okamžitě uvést do praxe. Stojí to velké úsilí...

Kategorie: Nezařazené

Potraviny pod kontrolou evropského úřadu

Nedávno dovezený med se spórami moru včelího plodu, tyčinky Merci údajně obsahující salmonely nebo výskyt dioxinů potvrzují potřebu jednotného Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Úřad by měl sloužit k co nejrychlejšímu poskytování informací o potravinách spotřebitelům.V nejbližší době by se s jeho zástupci měla sejít česká kordinační skupina.

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška č. 441/2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,

441 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 5. prosince 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška č. 399/2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb.,

399 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu...

Kategorie: Nezařazené

Setkání veterinárních homeopatů

Včera se v Brně sešla skupina veterinárních lékařů, kteří se ve své praxi zabývají i homeopatickou léčbou, aby se poradili na dalším postupu při organizování vzdělávacích akcí a praktických seminářů a při výměně vzájemných zkušeností.

Kategorie: Nezařazené

2. lipský veterinární kongres

Ve dnech 17. – 19. ledna se uskutečnil 2. lipský veterinární kongres tematicky zaměřený na nemoci koní, hospodářských zvířat, malých zvířat a hygienu potravin. Specializované akce byly věnovány legislativě, návrhu zákona o distribuci a prodeji veterinárních léčiv, otevřené diskusi k transmisivním spongiformním encefalopatiím a urgentní úrazové medicíně malých zvířat.

Kategorie: Nezařazené

Další kolo jednání o vstupu do EU

Kapitoly týkající se dopravy, regionální politiky, institucí a veterinární a fytosanitární části v kapitole zemědělství by se podle slov Pavla Teličky, hlavního vyjednavače s Evropskou unií, mohly projednat při březnovém kole rozhovorů České republiky a EU.

Kategorie: Nezařazené