Filtr

Vakcinací proti skleníkovému efektu?

Produkce metanu představuje pro životní prostředí nebezpečí v podobě plynu, který přispívá k tvorbě skleníkového efektu. Bylo zjištěno, že velké množství tohoto plynu vyprodukují v průběhu trávícího procesu v gastrointestinálním traktu skotu a ovcí určité druhy bakterií.

Kategorie: Nezařazené

Drůbež krmená kontaminovanou směsí není závadná

Státní veterinární správa rozhodla, že drůbež, která byla krmena směsí obsahující rybí moučku s obsahem chloramfenikolu, může být uvolněna do tržní sítě. Kontrola v prosinci dovezené kontaminované rybí moučka z Německa, z níž bylo vyrobeno několik tun krmných směsí, jmenované antibiotikum nezjistila.

Kategorie: Nezařazené

SVS ČR žádá poskytnutí záruk z Velké Británie

Od šéfa britské veterinární správy Jamese Scudamora jsem obdržel oznámení, že OIE, Mezinárodní úřad pro nákazy, prohlásil, že ve Velké Británii byla zvládnuta slintavka a kulhavka bez použití vakcinace s očekáváním britské strany, že Státní veterinární správa ČR zruší dosud platné zákazy dovozu z Británie.

Kategorie: Nezařazené

Psi dokáží identifikovat pach rakovinových buněk

Melanom – nádorové onemocnění kůže – patřil dříve spíše ke vzácným onemocněním, ale v posledních letech došlo k prudkému nárůstu jeho výskytu. Je-li zachycen včas, může být chirurgickým zákrokem vyléčen. Pozdě zjištěný melanom je však velmi nebezpečný, protože často metastazuje do jiných orgánů a jeho prognóza je spíše infaustní.

Kategorie: Nezařazené

Tři zásilky kuřat z Belgie pozastaveny

Státní veterinární správa ČR pozastavila tři zásilky(asi 60 tun) kuřat z Belgie kvůli podezření na nadlimitní obsah polychlorovaných bifenylů. „Pokud výsledky kontrolního vyšetření nebudou odpovídat našim limitům, budou kuřata zabavena a zlikvidována“, řekl včera MVDr. Antonín Kozák z MěVS v Praze. Pozastavení zásilky bylo reakcí na informace o používání krmiv...

Kategorie: Nezařazené

Historie České hipiatrické společnosti

Semináře Výroční: 19. – 20. března 1993 – posluchárna CHOK VFU 1. Nemoci hříbat garant Prof. MVDr. Josef Zakopal, CSc., MVDr. Zdeněk Žert, CSc. host Dr. Johannes Edinger, VMU Wien 18. – 19. března 1994 – Interhotel Voroněž, Brno 2. Koliky u koní garant MVDr. Petr Jahn, CSc. a Prof....

Kategorie: Nezařazené

*

VÝTAH ZE STANOV ČESKÉ HIPIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ HIPIATRICKÁ SPOLEČNOST (ČHS) – je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sídlem Společnosti je Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, telefon 00420 5 41562340 (prezident) Oblastí působnosti Společnosti je území České republiky. Cíl činnosti Cíle Společnosti jsou: a)...

Kategorie: Nezařazené