Filtr

Tři zásilky kuřat z Belgie pozastaveny

Státní veterinární správa ČR pozastavila tři zásilky(asi 60 tun) kuřat z Belgie kvůli podezření na nadlimitní obsah polychlorovaných bifenylů. „Pokud výsledky kontrolního vyšetření nebudou odpovídat našim limitům, budou kuřata zabavena a zlikvidována“, řekl včera MVDr. Antonín Kozák z MěVS v Praze. Pozastavení zásilky bylo reakcí na informace o používání krmiv...

Kategorie: Nezařazené

Historie České hipiatrické společnosti

Semináře Výroční: 19. – 20. března 1993 – posluchárna CHOK VFU 1. Nemoci hříbat garant Prof. MVDr. Josef Zakopal, CSc., MVDr. Zdeněk Žert, CSc. host Dr. Johannes Edinger, VMU Wien 18. – 19. března 1994 – Interhotel Voroněž, Brno 2. Koliky u koní garant MVDr. Petr Jahn, CSc. a Prof....

Kategorie: Nezařazené

*

VÝTAH ZE STANOV ČESKÉ HIPIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÁ HIPIATRICKÁ SPOLEČNOST (ČHS) – je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sídlem Společnosti je Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno, telefon 00420 5 41562340 (prezident) Oblastí působnosti Společnosti je území České republiky. Cíl činnosti Cíle Společnosti jsou: a)...

Kategorie: Nezařazené

Veterinární dozor nespí

Státní veterinární správa přijímá poslední „kauzy“, například dovozový med se zárodky moru včelího plodu nebo dovozová rybí moučka s chloramfenikolem, jako zkoušku důslednosti a účinnosti našeho veterinárního dozoru. Ukazuje se, že jsme schopni nejen operativně přijmout odpovídající úřední opatření, ale i je okamžitě uvést do praxe. Stojí to velké úsilí...

Kategorie: Nezařazené

Potraviny pod kontrolou evropského úřadu

Nedávno dovezený med se spórami moru včelího plodu, tyčinky Merci údajně obsahující salmonely nebo výskyt dioxinů potvrzují potřebu jednotného Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Úřad by měl sloužit k co nejrychlejšímu poskytování informací o potravinách spotřebitelům.V nejbližší době by se s jeho zástupci měla sejít česká kordinační skupina.

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška č. 441/2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,

441 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 5. prosince 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých...

Kategorie: Nezařazené

Vyhláška č. 399/2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb.,

399 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu...

Kategorie: Nezařazené

Setkání veterinárních homeopatů

Včera se v Brně sešla skupina veterinárních lékařů, kteří se ve své praxi zabývají i homeopatickou léčbou, aby se poradili na dalším postupu při organizování vzdělávacích akcí a praktických seminářů a při výměně vzájemných zkušeností.

Kategorie: Nezařazené