Filtr

2. lipský veterinární kongres

Ve dnech 17. – 19. ledna se uskutečnil 2. lipský veterinární kongres tematicky zaměřený na nemoci koní, hospodářských zvířat, malých zvířat a hygienu potravin. Specializované akce byly věnovány legislativě, návrhu zákona o distribuci a prodeji veterinárních léčiv, otevřené diskusi k transmisivním spongiformním encefalopatiím a urgentní úrazové medicíně malých zvířat.

Kategorie: Nezařazené

Další kolo jednání o vstupu do EU

Kapitoly týkající se dopravy, regionální politiky, institucí a veterinární a fytosanitární části v kapitole zemědělství by se podle slov Pavla Teličky, hlavního vyjednavače s Evropskou unií, mohly projednat při březnovém kole rozhovorů České republiky a EU.

Kategorie: Nezařazené

Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin

V poslední době nabývá na aktuálnosti to, o čem již delší dobu hovoří David Byrne, komisař EU pro Zdraví a ochranu spotřebitele. Naposledy v půli letošního ledna na Grüne woche v Berlíně mluvil o nutnosti zřídit Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který by měl na starosti celou škálu zákonů týkajících...

Kategorie: Nezařazené