Filtr

Černé porážky skotu se objevují stále

Současně platné znění veterinárního zákona ukládá chovatelům skotu porážet skot včetně telat pouze na jatkách. I přesto stále dochází k tzv. černým porážkám dobytka přímo v hospodářství, tedy mimo jatka. Kolik takových porážek během roku proběhne je těžké odhadnout, např. Okresní veterinární správa v Benešově řešila zatím pouze tři případy...

Kategorie: Nezařazené

Influenza drůbeže v Hongkongu

Na drůbežích farmách v Hongkongu se objevila influenza drůbeže. Poslední případ tohoto onemocnění se zde vyskytl v roce 1997. Pro zamezení šíření onemocnění už byla učiněna řada opatření - od začátku víkendu už bylo utraceno 169 000 kuřat ze dvou farem a čtyř trhů, byly zakázány dovozy živých kuřat z...

Kategorie: Nezařazené

Přístup k chronickým otitidám psů

Jako otitis externa označujeme zánět zvukovodu od ušního boltce k bubínku. Otitis media je zánět středního ucha, tj. bubínku a tympanické buly. Nejčastější příčinou neúspěšné léčby chronických otitid je nespolupracující pacient nebo jeho majitel, nemožnost důkladného vyšetření zvukovodu a bubínku, nevhodně zvolená léčba nebo chybné určení primárního nebo predispozičního faktoru.

Kategorie: Nezařazené

Zamotaný osud motáka lužního

Začátkem června loňského roku přejeli elektromontéři při kontrole linky elektrického vedení na poli nedaleko Přeštic hnízdo s vejci. Jeden z montérů se k hnízdu vrátil a mezi rozbitými vejci nalezl jediné nepoškozené. Duchapřítomně ho zastrčil pod košili a po celých šest hodin jej zahříval na vlastním těle. Vejce pak předal...

Kategorie: Nezařazené

Equine Veterinary Journal and Equine Veterinary education

Časopisy BEVA vydávané vydavatelstvím Equine Veterinary Journal Ltd. Společností publikující nejvýznamnější časopisy, pravidelně vycházející suplementa a zajišťující prodej specializovaných knih zásilkovým způsobem. Equine Veterinary Journal je základním vědeckým časopisem BEVA publikujícím vědecké informace na úrovni „state of the art – současné vrcholné úrovně oboru“ z oblasti veterinární medicíny koně. Je...

Kategorie: Nezařazené

Pferdeheilkunde

Oficiální orgán odborné skupiny DVG (Německé společnosti veterinárních lékařů) změřené na nemoci koní. Vydavatelé H. D. Lauk, B. Huskamp, E. Deegen. www.pferdeheilkunde.de ...

Kategorie: Nezařazené

British Equine Veterinary Assotiation

Cíle a poslání: 1. Usměrnit veterinární a přidružené vědy k zabezpečení welfare u koní 2. Zajišťovat pokrokové kulturní, vědecké a profesionální aktivity veterinárních lékařů zabývajících se hipiatrickou praxí, výukou a výzkumem. 3. Zabezpečit forum pro diskusi a výměnu zkušeností s ošetřováním, udržováním zdraví a léčbou chorob u koní organizováním seminářů...

Kategorie: Nezařazené

American Association of Equine Practitioners

American Association of Equine Practitioners, AAEP, existuje od roku 1954, kdy ji založila skupina dvanácti zakládajících členů. Poslání AAEP: Zlepšovat zdraví a welfare koní dalším profesionálním vývojem svých členů a zajišťováním vedoucí úlohy v chovech koní. AAEP má přes 6.600 členů z řad veterinárních lékařů a studentů veterinární medicíny v...

Kategorie: Nezařazené