Filtr

Visegradská čtyřka odporovala Bruselu

Země Visegradské čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovenská republika a ČR) vyjádřily nesouhlas s návrhem Evropské komise, který se týkal financování nových členských zemí po vstupu do EU. Především se jedná o nestejnoměrné stanovení přímých plateb - hlavní formy zemědělských subvencí z EU.

Kategorie: Nezařazené

Německem hýbe další skandál

Podle posledních informací, které má Státní veterinární správa ČR k dispozici, hýbe Bavorskem skandál s podvodným vyšetřováním hovězího masa na BSE. U Norimberka ve Westheimu byla totiž odhalena utajovaná soukromá laboratoř bez akreditace pracující jako pobočka největší soukromé laboratoře Milan v Pasově. V této pobočce bylo loni vyšetřeno 39 500...

Kategorie: Nezařazené

Nový úřad pro bezpečné potraviny

Evropská legislativa, která se věnuje bezpečnosti potravin, veřejnému zdraví a veterinární oblasti, je stále aktivní. Přes všechny činy a slova o prevenci řeší EU a její výkonné orgány stále nové a nové problémy. Je to logické a tak tomu bylo vždy, nelze přece říci, že všem rizikům, která člověka na...

Kategorie: Nezařazené

Kontroverzní etická otázka klonování vyřešena?

Americké firmě Advanced Cell Technology ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Wake Forest se podařilo přinutit neoplodněná vajíčka opic, aby se začala dělit, jako kdyby byla oplodněná. Z těchto vajíček se pak podařilo získat kmenové buňky, z nichž vědci vypěstovali různé druhy tkání.

Kategorie: Nezařazené