Filtr

Případ vztekliny u psa ve Vídni

Na vídeňskou kliniku byla přivedena dvanáctitýdenní fenka s podezřením na psinku. Po smrti fenky byly provedeny testy, které zjistily, že se jednalo o onemocnění vzteklinou. Je to první případ tohoto onemocnění ve Vídni po 44 letech.

Kategorie: Nezařazené

Skončila další inspekce komise EU

S inspekcemi Evropské komise, jaká se v tomto týdnu u nás věnovala BSE v celé šíři, mají své zkušenosti všechny členské země Unie. Vždy inspektoři zjistí nějaké nedostatky. A my, Státní veterinární správa ČR, jsme potěšeni, že u nás zásadně převažují slova chvály nad doporučeními.

Kategorie: Nezařazené

Dyzenterie prasat – review

V. DUBANSKÝ, J. DRÁBEK Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2001;51:203-206 Motto: Vzhledem k tomu, že v Evropské unii a v přidružených státech byl vydán zákaz používání antibiotických stimulátorů růstu, dá se v krátké době očekávat prudký nárůst dyzenterie prasat. D. J. Hampson ...

Kategorie: Nezařazené

Fragmenty kostí zjištěny v mouce

Ve švýcarském blíže nespecifikovaném mlýně, který expeduje otruby určené pro krmení zvířat a zároveň vyrábí mouku pro výživu lidí, byly zjištěny ve vzorku mouky kostní komponenty. Protože je masokostní moučka považována za hlavní zdroj nákazy bovinní spongiformní encefalopatií, začalo ve Švýcarsku rozsáhlé pátrání.

Kategorie: Nezařazené