Filtr

Vyhláška Min.zeměděl. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. září 2001 o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících...

Kategorie: Nezařazené

Zákon 154/2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

154 ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ ŠLECHTĚNĺ, PLEMENITBA A EVIDENCE HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ § 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon upravuje...

Kategorie: Nezařazené

Zákon 381/1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR

ZÁKON 381 České národní rady ze dne 11.září 1991 o Komoře veterinárních lékařů České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ A PŮSOBNOST KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ § 1 (1) Zřizuje se Komora veterinárních lékařů České republiky se sídlem v Brně (dále jen "Komora"). (2) Komora...

Kategorie: Nezařazené