Filtr

Imunoterapie kožních nádorů

Škor O., Váňová I., Bicanová L., Král D., Krásná L., Kratochvílová R., Mitra M., Pfeifr J., Schiffnederová T., Soukup A., Stiborová K., Škorová K., Teplá V., Faldyna M. Imunoterapie kožních nádorů. Immunotherapy of skin tumors. Veterinární klinika 2021;18(2):80-88. ...

Kategorie: Časopis

Méně známé metody léčby kožních nádorů a jejich praktické využití

Krásná L., Kratochvílová R., Schiffnederová T., Škor O., Teplá V. Méně známé metody léčby kožních nádorů – elektrochemoterapie, kryoterapie, brachyterapie, terapie retinoidy, fotodynamická terapie a jejich praktické využití. Less known methods of skin tumors therapy – electrochemotherapy, cryotherapy, brachytherapy, retinoid therapy, photodynamic therapy and their practical use. Veterinární klinika 2021;18(2):90-97....

Kategorie: Časopis

Orální maligní melanom u psů

Král D., Kratochvílová R., Schiffnederová T., Krásná L., Stiborová K., Pfeifr J., Novotný L., Teplá V., Bezděková B., Škor O.: Orální maligní melanom u psů. Oral malignant melanoma in dogs. Veterinární klinika 2021;18(2):102-105. ...

Kategorie: Časopis