Oxidační stres a ochranný antioxidační systém včel

Janků M., Danihlík D., Petřivalský M. Oxidační stres a ochranný antioxidační systém včel. Veterinářství 2019;69(9):607-611.

SOUHRN

Reaktivní formy kyslíku, tzv. ROS (z angl. reactive oxygen species), jsou skupinou látek odvozených od kyslíku, pro kterou je typická vysoká chemická reaktivita a krátká doba existence. V organismech tyto formy kyslíku vznikají nejen v průběhu patologických procesů, se kterými jsou často spojovány, ale jsou rovněž nedílnou součástí řady fyziologických pochodů. Je pro ně charakteristický duální charakter, tzn. že v organismech působí buď jako signální, nebo toxické molekuly, a to v závislosti na jejich množství. Zatímco nízké hladiny ROS vykonávají signální funkce například u vývojových procesů a odpovědí na stresové podmínky, tak významně zvýšené hladiny ROS mohou být organismem využity jako látky s biocidními účinky. Pro kontrolu jejich hladin mají organismy vyvinutý systém antioxidační ochrany, skládající se z enzymové a neenzymové složky. Nerovnováha produkce ROS a jejich odbourávání vede k oxidačnímu stresu a následnému poškození biomolekul. U včel je oxidační stres často vyvolán různými infekcemi a nákazami, ale je také odpovědí na vystavení pesticidům. Kromě toho je oxidační stres pravděpodobně zapojen i do regulace imunitních odpovědí hmyzu, včetně včely medonosné.

SUMMARY

Reactive oxygen species, ROS, are oxygen derivatives with a high chemical reactivity and short lifespan. In organisms, ROS are produced not only during pathological processes with which are often associated, but they are also an integral part of a number of physiological pathways. ROS are characterized by a dual character; it means they are acting in organisms as either signalling molecules or toxic compounds depending on their amount. While low ROS levels are responsible for signalling functions, e.g. during developmental processes and responses to stress conditions, significantly increased levels of ROS have biocidal effects. To control their levels, organisms have developed an antioxidant system to protect themselves, consisting of enzymatic and non-enzymatic compounds. An imbalance in ROS production and their degradation leads to oxidative stress with consequent damages of biomolecules. In bees, oxidative stress is often caused by diverse infections, but also in response to pesticide exposure. Moreover, it seems that oxidative stress is involved in regulation of insect immune responses, including honey bees.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *