Orální maligní melanom u psů

Král D., Kratochvílová R., Schiffnederová T., Krásná L., Stiborová K., Pfeifr J., Novotný L., Teplá V., Bezděková B., Škor O.: Orální maligní melanom u psů. Oral malignant melanoma in dogs. Veterinární klinika 2021;18(2):102-105.

SOUHRN

Článek si klade za cíl čtenářům přiblížit problematiku orálního maligního melanomu, nejčastějšího tumoru dutiny ústní psů, z pohledu praktického přístupu k jeho diagnostice a léčbě. Zmiňuje variabilní biologické chování tohoto melanomu, které znesnadňuje dosažení jednotného přístupu odborné veřejnosti k optimální systémové terapii. Za terapii volby je obvykle pokládána lokální kontrola onemocnění, které lze dosáhnout buď chirurgicky, nebo radioterapií. V současnosti se u případů s možností lokálního vyléčení doporučuje radikální chirurgie primárního nádorového ložiska spolu se zahrnutím svodných mízních uzlin. Článek zmiňuje také současné trendy ve výzkumu terapie orálního maligního melanomu psů.

SUMMARY

The aim of this article is to describe oral malignant melanoma, the most frequent canine oral malignant tumor, from the point of the clinical approach to diagnostics and therapy. Our review mentions a typically variable behaviour of this melanoma, which makes the choice of the most effective adjuvant therapy difficult. Local therapy as surgery or radiation, is always the therapy of choice for localised tumors. Regional lymphadenectomy and aggressive surgery to achieve
complete margins are beneficial. The article describes current trends in canine melanoma research.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *