Opomíjení původci mastitid

Věříš M. Opomíjení původci mastitid. Veterinářství 2019;69(9):592-594.

SOUHRN

Práce upozorňuje na dynamiku změn ve spektru patogenů, kteří jsou původci zánětů mléčné žlázy. Na podkladě faremní kultivace na 382 farmách mléčného skotu dává do souvislosti úspěšné vytlačení dříve dominantních bakterií (Streptococcus agalactiae a Staphylococcus aureus), a nárůst počtu a závažnosti nových patogenních mikroorganismů (Serratia marcescens a Prothoteca zophii)

SUMMARY

The artiscle draws attention to the dynamics of changes in the spectrum of pathogens that are responsible for inflammation of the mammary gland. Based on cultivation on 382 dairy cattle farms, it has linked the successful elimination of previously dominant bacteria (Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus) to the increase in the number and severity of new pathogenic microorganisms (Serratia marcescens and Prothoteca zophii).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *