Okoloporodní období prasat

Odborné téma dalšího z cyklu seminářů VÚVeL Fest V – od výzkumu k praxi v chovech hospodářských zvířat, bylo tentokrát zaměřeno na období okolo porodu u prasat. Zajímavý seminář proběhl ve středu dne 17. dubna v prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

Odborné přednášky zahájila garantka projektu, MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., přítomné posluchače doprovázel odborným programem MVDr. Martin Faldyna. Projekt NAZV Ministerstva zemědělství DataPig představil MVDr. Jan Bernardy. Projekt je zaměřen na systém sběru a evidence dat o spotřebě antimikrobik, nemocnost a léčbu v chovech prasat, a jejich využití v řízení zdraví stáda a jako nástroj pro snižování spotřeby léčiv a zvyšování konkurenceschopnosti.

V první přednášce se prof. Ing. Ladislav Zeman (Mendelu Brno) zabýval výživou březích a kojících prasnic. Vztah mezi matkou a mládětem – kolostrální výživu z pohledu imunity uvedl MVDr. Martin Faldyna (VÚVeL Brno). Mgr. Karolína Hlavová (VÚVeL Brno) přednesla vliv indukce porodu na imunologické parametry kolostra.

V odpoledním cyklu přednášek přiblížila přítomným posluchačům virové infekce prasat a selat RNDr. Jana Prodělalová (VÚVeL Brno). Otázkou, zda mají mykotoxiny přítomné v krvi březích prasnic vliv na selata, se zabývala Mgr. Hana Štěpánová, Ph.D. (VÚVeL Brno). Porodnu prasnic z pohledu veterinárního lékaře hodnotil MVDr. Jiří Malášek. Závěrečná přednáška patřila MVDr. Miroslavu Tomanovi (VÚVeL Brno), který obeznámil přítomné posluchače se specifickou imunoprofylaxí infekcí u prasnic a selat.*

Podrobnější informace najdete v květnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *