Novým šéfem Komory veterinárních lékařů je MVDr. Radka Vaňousová

Začněme ale popořadě, na 27. sněmu Komory veterinárních lékařů bylo zvoleno nové představenstvo, které dne 25. 11. zvolilo prezidentkou dosavadní viceprezidentku MVDr. Radku Vaňousovou.

Než k tomu došlo, zmiňme hlavní témata, kterým se účastníci Sněmu věnovali: komunikace a léky

 

O umění komunikace, měl přednášku Pavol Valašek, a budoucnosti lékové politiky se věnoval Jiří Bureš.

 

Pavol Valašek, člen prezídia slovenské Komory veterinárnych lekárov a člen evaluační asociace, která hodnotí veterinární školství v členských zemích EU, nazval svou krátkou přednášku Pregraduální vzdělávání – pohled odjinud. Z poznatků z hodnocení evropských univerzit vyvodil několik zobecňujících závěrů: roste trh, odpovídajících absolventů je málo, nemají zájem o profesi, upadá schopnost komunikace a ochota přijímat odpovědnost. Nedostatečná praxe. Řešení? Nacházet konsenzus se školami na bázi dodavatel, odběratel. Zásadním problémem však je nedostatečné umění komunikace absolventů.

 

Jiří Bureš, ředitel ÚSKVBL (Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), podrobně nastínil, co mohou veterinární lékaři očekávat od nového veterinárního nařízení, které již KVL medializovala. ČR je k návrhu zdrženlivá, neboť není vyvážený ve vztahu starých a nových členských zemí. Bude mít dopad na dostupnost léčiv, na obchod, bude potřeba se vyrovnat se sběrem dat, a na to vše je třeba se včas připravit. Dodal, že ÚSKVBL podporuje institut ošetřujícího veterinárního lékaře, jako garanta zacházení s léčivy, zejména antimikrobiky.

 

Prezidentka slovenské komory Silvia Štefáková i děkani z VFU Bohuslava Tremlová a Michal Crha na Sněmu vyjádřili vstřícnost k činnosti Komory a ochotu ke vzájemné spolupráci. Sněmu se účastnili také zástupci Státní veterinární správy a Českomoravské kynologické unie.

 

Karel Daniel, dosavadní prezident KVL, konstatoval, že nelze zavírat oči před problémy a nesmí chybět odvaha je řešit.

 

Lze jen popřát nové prezidentce Radce Vaňousové, aby se jí dařilo vést Komoru obezřetně, úspěšně a diplomaticky, jako tomu bylo dosud, a ještě lépe.*

 

Josef Duben

PR KVL

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *