Nová virová onemocnění prasat

Prodělalová, J., Moutelíková, R., Faldyna, M. Nová virová onemocnění prasat. New viral diseases of pigs. Veterinářství 2019;69(10):683-685.

SOUHRN

Virová onemocnění představují významný negativní vliv na zdravotní kondici a následně ekonomiku chovu prasat. Kromě obecně známých virů – virus prasečího reprodukčního a respiračního syndromu, cirkoviru 2, viru chřipky nebo nově viru afrického moru prasat – jsou ale v chovech prasat po celém světě nacházeny nové viry. Cílem tohoto přehledového článku je podat rámcovou informaci o dvou nově popisovaných virových onemocněních – atypických pestivirech a prasečím cirkoviru PCV3. Atypické pestiviry jsou studovány v souvislosti s rozvojem klinického stavu známého jako kongenitální tremor. Infekce PCV3 jsou spojovány s řadou klinických příznaků – od problémů reprodukčních přes respirační až po střevní. Zajímavým faktem je to, že ač se jedná o viry „nové“, retrospektivní studie ukazují, že tyto viry zde byly již před svým spojením s určitými onemocněními.*

 

SUMMARY

Viral diseases represent a significant negative impact on the health condition and consequently the economy of pig breeding. However, in addition to the commonly known viruses – Swine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, Circovirus 2, Influenza Virus or newly African Swine Fever Virus – new viruses are found in pig farms all over the world. The aim of this review is to provide a general overview of two newly described viral diseases – atypical pestiviruses and porcine circovirus PCV3. Atypical pestiviruses have been studied in connection with the development of a clinical condition known as congenital tremor. PCV3 infections are associated with a number of clinical symptoms – from reproductive problems, respiratory to intestinal problems. An interesting fact is that, although they are „new“ viruses, retrospective studies show that these viruses were already there before they were associated with certain diseases.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *