Nová šance pro řešení mnohých mikrobiálních onemocnění v našich chovech

Firma Novartis, s. r. o., divize Animal Health uvádí na trh v České republice novou řadu doxycyklinových přípravků, která doplňuje sortiment přípravků již zavedených a používaných. Tuto doxycyklinovou řadu charakterizují určité přednosti, které ho odlišují od běžně používaných doxycyklinů. Jedná se zejména o mikro-obalování doxycyklinu s lipogelovým základem (EU/US patent), což mu dává specifické vlastnosti. Jde o několikanásobně sníženou prašnost oproti běžným premixům, minimální riziko kontaminace zařízení a vysokou stabilitu doxycyklinu v krmivu i po peletování. Mikro-obalování a následná odolnost účinné látky proti prostředí v žaludku je schopno vyrovnat interakce v zažívacím aparátu, čímž se zvýší biologická dostupnost léčebné substance vyšší a ustálenou antimikrobiální aktivitou proti cílovým patogenům.
Přípravek DOXIPAN obsahuje jako aktivní složku doxycyklin hyklát, který má bakteriostatický účinek jak na grampozitivní, tak gramnegativní bakterie. Mechanismus účinku aktivní složky DOXIPANU spočívá v blokádě enzymatické aktivity stavby bakteriálních buněk. Po perorální aplikaci v krmivu je doxycyklin účinně absorbován v zažívacím traktu, dostává se do tkání, kde dosahuje velmi rychle terapeutické hladiny.
Přípravek DOXIPAN jsme pro naše zákazníky připravili jako DOXIPAN MIX 100 (premix) a DOXIPAN 20 (pulvis).
DOXIPAN MIX 100 premix je určen pro medikaci krmiva, obsahuje doxycyclini hyclas 100 g v 1000 g přípravku. Je indikován na lokální a septikemické infekce prasat způsobených grampozitivními a gramnegativními bakteriemi citlivými na doxycyklin. Jde především o respirační onemocnění prasat způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a rovněž Mycoplasma hyopneumoniae. U prasnic jde rovněž o indikaci při postižení syndromem MMA (mastitis, metritis, agalactiae).
Přípravek DOXIPAN MIX 100 premix se podává dobře zamíchán v krmivu tak, aby denní příjem přípravku v krmné dávce obsahoval 10 mg/kg ž. hm. prasat. Doporučuje se dávka 2000 až 3000 g na 1000 kg konečného krmiva, kdy je nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat. Léčba se opakuje po dobu pěti dnů a ochranná lhůta masa prasat je 8 dnů.
DOXIPAN MIX 100 premix je na trh dodáván v pytlích po 25 kg hmotnosti.
DOXIPAN 20 pulvis je vodorozpustný prášek pro perorální aplikaci, obsahuje doxycyclini hydrochloridum 20 g ve 100 g přípravku. Je indikován na chronická respirační onemocnění a přidružené komplikace brojlerů kura domácího, na onemocnění způsobená grampozitivními a gramnegativními bakteriemi a mykoplazmaty citlivými na doxycyklin, zvláště respirační a artikulární syndrom vyvolaný mykoplazmaty nebo stafylokoky u krůt. U prasat je indikován na lokální a septikemické infekce způsobené grampozitivními a gramnegativními bakteriemi citlivými na doxycyklin. Jde především o respirační onemocnění prasat, bronchitidy, pneumonie, bakteriální komplikace u virových chorob, pasteurelózu, gastroenteritidu, enteritidu, E. coli-bacilóza, septikemickou polyartritidu, infekce končetin a špárků, metritidy, akutní a subakutní mastitidy, septické rány.
Přípravek DOXIPAN 20 pulvis se u brojlera kura domácího podává v pitné vodě v dávce 5 – 7,5g přípravku do 10 litrů vody. Krůtám se podává 10 – 20mg úč. l./kg ž. hm., což odpovídá 50 – 100 g přípravku na 100 litrů pitné vody. Prasatům se přípravek podává v pitné vodě tak, aby denní příjem přípravku obsahoval 10 mg úč. l./kg ž. hm. prasat, což odpovídá dávce 0,5 g přípravku na 10 kg ž. hm. prasat. Léčba drůbeže a prasat se opakuje po dobu pěti dnů. Ochranná lhůta masa prasat činí 21 dní, masa brojlerů 5 dní a u krůt 10 dní.
DOXIPAN 20 pulvis je na trh dodáván v balení po 1000 g.
Věříme, že nová řada doxycyklinových přípravků bude přínosem pro vaše chovy prasat a drůbeže. Závěrem můžeme shrnout přednosti doxycyklinových přípravků společnosti Novartis:
• Snížená prašnost
• Minimalizace křížové kontaminace
• Prověřená stabilita v krmivu
• Zvýšená biologická dostupnost
• Zvýšená klinická účinnost

Ing. Radovan Poláček
Novartis Animal Health
00420 602 558 870
e-mail: radovan.polacek@ah.novartis.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *