Neopterin a biopterin jako biochemické markery ve veterinární diagnostice – literární přehled

Maršálek P. Neopterin a biopterin jako biochemické markery ve veterinární diagnostice – literární přehled. Veterinářství. 2019;69(11):780-784.

SOUHRN
Neopterin a biopterin jako biochemické markery ve veterinární diagnostice – literární
přehled.
Neopterin a biopterin jsou dusíkaté heterocyklické biomolekuly produkované imunitním systémem.
V živých organismech plní celou řadu funkcí. Biosyntéza začíná z guanosintrifosfátu. Neopterin je produkován
především monocyty/makrofágy a dendritickými buňkami. Biopterin je produkován především
v hepatocytech, makrofázích, T-buňkách, B-buňkách a endotelu. Jejich stanovení je dnes široce využíváno
v humánní medicíně, kde je zejména neopterin stanovován v souvislosti s diagnostikou celé řady
onemocnění, jako jsou nádorová a autoimunitní onemocnění. Ve veterinární diagnostice je stanovení
pterinů využíváno výrazně méně. Stanovují se zejména v souvislosti s aktivitou syntáz oxidu dusnatého
(biopterin), diagnostikou celé řady onemocnění (virových, bakteriálních, parazitických a nádorových
onemocnění), hodnocením cílené modulace imunitního systému nebo aktivace imunitního systému
zvířat během zátěžových situací. Ke stanovení pterinů se využívá široké spektrum metod založených
zejména na imunochemických, chromatografických a optických technikách.

SUMMARY
Neopterin and biopterin as biochemical markers in veterinary diagnostics – review.
Neopterin and biopterin belongs to the pterines, group of nitrogen heterocyclic compounds synthesised
by immune system. Neopterin and biopterin play several important roles in living organisms.
Biosynthesis starts from guanosine triphosphate. Neopterin is synthesized mainly by activated monocytes/
macrophages and dendritic cells. Biopterin is produced in hepatocytes, macrophages, T-cells,
B-cells and endothelium. In human medicine, determination of neopterin and biopterin is widely used
for diagnostic of wide range of disease such as cancer and autoimmune diseases. In comparison with
human medicine, determination of neopterin and biopterin is used rarely in veterinary medicine and
animal science. Determination of neopterin and biopterin concentrations is used for diagnostics of
several diseases (viral, bacterial, parasitic and cancer), in relation to the activity of nitric oxide synthases,
for assesment of immune system modulation and as a markers of immune systém activation associed
with animal stress. Determination of neopterin and biopterin is based on chromatographic, immunochemical
and optical methods.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *