Není lymfom jako lymfom: současný pohled na doporučovanou diagnostiku a klinický výzkum lymfomu psů

Škor O., Bicanová L., Štěrbová, M. , Pfeifr J., Ceplecha V., Stiborová K. , Škorová K., Faldyna M., Levá L., Molinková D., Celer V., Váňová I., Proks P., Crha M., Škorič M., Fuchs-Baumgartinger A., Dettwiler M., Fejös C., Marconato L., Ogilvie G., Řeháková K. Není lymfom jako lymfom: současný pohled na doporučovanou diagnostiku a klinický výzkum lymfomu psů. There is no lymphoma like lymphoma: a current view of recommended diagnosis and clinical research of canine lymphoma. Veterinářství 2019;69(6):348-360.

SOUHRN

Lymfom psů, koček a lidí si získal jako jedno z nejčastějších nádorových onemocnění zvýšenou pozornost v klinické praxi a vědeckém výzkumu. Jenom u psa je reprezentován více než 40 různými nádorovými chorobami. Jejich klasifikace je založena na klinických, morfologických, imunofenotypizačních a genetických kritériích. Různé typy lymfomu se vzájemně odlišují svojí prognózou a způsobem léčby. Tento článek shrnuje klinické aspekty stagingu a klasifikace lymfomu psů. Některé druhy lymfomu u lidí a u koček jsou spojené s infekcemi. Multicentrický klinický výzkum na pracovištích autorů se soustředí na roli infekčních příčin a imunitní dysregulace v rozvoji lymfomu psů.

 

SUMMARY

Canine, feline and human lymphoma as one of the most common cancer types has achieved a special interest in clinical field and also research. It represents more than 40 different neoplastic disorders in dogs. Their classification is based on clinical, morphological, immunophenotypical and genetic aspects. Various lymphoma types differ in their prognosis and treatment. This article summarizes clinical aspects of lymphoma staging and classification in dogs. A part of lymphoma types in people and cats is associated with infections. A multicentric clinical research at author’s institutions focuses on the role of infectious causes and immune dysregulation in the development of canine lymphoma.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *