Neinvazívne stanovenie pohlavných hormónov: validácia metódy pre šimpanzy.

Doležalová J., Bolechová P., Jánová E., Roux E., Doubek J. Neinvazívne stanovenie pohlavných hormónov: validácia metódy pre šimpanzy. Veterinářství 2019;69(9):565-567.

SOUHRN

Hormonálne analýzy sú presným, často používaným nástrojom pre monitoring nielen reprodukčných funkcií či diagnostiku endokrinopatií, ale i stresu. V posledných rokoch sa do popredia v rámci welfare dostali hlavne neinvazívne spôsoby stanovenia hormónov, najmä z exkrementov. Pre ohrozené druhy, akými sú aj šimpanzy, je neinvazívny monitoring pohlavných funkcií dôležitý pre management chovu zvierat v zoologických záhradách. S ohľadom na druhové odlišnosti vo vylučovaní metabolitov hormónov je nutná validácia ELISA metódy pre každý druh zvieraťa. Práca oboznamuje o fyziologickej validácii ELISA metódy pre šimpanzy.

SUMMARY

Hormonal analyzes are an accurate and frequently used tool for monitoring not only reproductive functions, or diagnosis of endocrinopathies, but also stress. In recent years, non-invasive methods for the determination of hormones, especially from excrements, have been at the forefront of welfare. For endangered species such as chimpanzees, non-invasive monitoring of sexual function is important for the management of animal breeding in zoos. Due to species differences in secretion of hormone metabolites, validation of the ELISA method for each animal species is required. The thesis introduces physiological validation of ELISA method for chimpanzees.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *