Morelova choroba – Staphylococcus aureus subspecies anaerobius jako původce abscedující lymfadenitidy ovcí

Bzdil, J., Matiašovic J., Šlosárková S., Nedbalcová K. Morelova choroba – Staphylococcus aureus subspecies anaerobius jako původce abscedující lymfadenitidy ovcí.

SOUHRN

Práce popisuje propuknutí abscedujících lymfadenitid ovcí (Morelovy choroby), způsobených původcem Staphylococcus aureus subspecies anaerobius, v  chovu ovcí soukromého chovatele, okrese Nymburk, v roce 2015. Kultivačními metodami byl ze vzorků hnisu z podkožních abscesů v anerobních, mikroaerofilních i aerobních podmínkách při 37 ± 1 °C po dobu 24 a 48 hodin na masopeptonovém krevním agaru (MPKA), (Trios s. r. o., Praha, ČR), vykultivován a následně konfirmován metodou MALDI – TOF (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Německo) původce onemocnění. Následně byl molekulární genotypovou metodou Multilocus Sequence Typing (MLST) detekován nový sekvenční typ původce ST3756 odlišný od již popsaného ST1464 ve třech ze sedmi zadaných genů. Antibiotická léčba zvířat ani chirurgická intervence se nesetkaly s úspěchem, zatímco primovakcinace a následné revakcinace autogenní vakcínou (Dyntec s. r. o., Terezín, ČR; subkutánní aplikace 2 ml na zvíře) byly částečně úspěšné.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *