Mor malých přežvýkavců

Dne 23. 6. byl poprvé na území Evropské unie potvrzen v Bulharsku mor malých přežvýkavců. Místo výskytu je lokalizováno v regionu Yambol, v blízkosti hranic s Tureckem (10 km), kde se onemocnění endemicky vyskytuje.

Druhý případ výskytu moru malých přežvýkavců (Pseudorinderpest, Peste des Petits Ruminants, Small Ruminants’ Plague) byl potvrzen dne 28. 6. Nákaza byla zjištěna na farmě, kde žije 151 ovcí a 9 koz ve vesnici Kosti, v oblasti Tsarevo, v regionu Burgas.
Kromě Turecka byla nákaza potvrzena v Asii, Africe, na Blízkém a Středním východě. Poslední aktuální mapa výskytu z roku 2018 je zveřejněna na stránkách Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat OIE.
Jedná se o nebezpečnou nákazu virového původu, která postihuje především ovce a kozy. Projevuje se horečkou, anorexií, zánětlivě nekrotickými ložisky v dutině ústní, průjmy, záněty plic a úhyny postižených zvířat. Původcem moru malých přežvýkavců je RNA virus z čeledi Paramyxoviridae, rodu Morbillivirus.  Je antigenně blízký viru moru skotu, spalniček a psinky.
K moru malých přežvýkavců jsou nejvnímavější kozy, v menší míře pak ovce. Přirozená infekce se vyskytuje též u volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí a u velbloudů. Skot a prasata mohou prodělat inaparentní (bez příznaků) infekci, ale onemocnění nepřenáší. K přenosu infekce dochází především inhalační cestou, přímým kontaktem zdravých a nemocných zvířat. Podobně jako u moru skotu, zdrojem viru jsou všechny sekrety a exkrety infikovaných zvířat. Inkubační doba je cca 5 dnů. V závislosti na virulenci viru může nemocnost dosahovat až 100 % a úmrtnost 50 – 100 %. Virus není nebezpečný pro člověka.
Léčba ani vakcinace se neprovádí. V případě výskytu této nákazy se nařizuje utracení zvířat a další související opatření v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a vyhláškou č. 299/2003 Sb.  Tato opatření vychází z evropské legislativy, směrnice Rady č. 92/119/EHS, kterou se zavádějí obecná opatření společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0119-20090618&qid=1529915289800&from=CS.

Informace k moru malých přežvýkavců je možné nalézt na stránkách:
1. Evropské komise: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/further-diseases_en
2. Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat, OIE: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/ppr-portal/
3. Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.3985
4. Wikipedie: https://en.wikipedia.org/wiki/Ovine_rinderpest
Zdroj: www.svscr.cz*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *