Metabolické poruchy ve vztahu k produkci a reprodukci u mléčných krav

Čech S., Andrlíková M., Indrová E.: Metabolické poruchy ve vztahu k produkci a reprodukci u mléčných krav. Veterinářství 2020;70:428-432

SOUHRN

Tranzitní období představuje kritickou fázi života mléčné krávy, kdy období stání na sucho je následováno nástupem laktace, vyžadujícím vysoce náročnou metabolickou adaptaci. Výdej specifických produktů metabolismu u krav v tomto období je mimořádný, a proto není překvapivé, že krávy vykazují řadu metabolických poruch. Některé z nich se vyskytují v různé frekvenci v podstatě ve všech chovech
dojeného skotu. Jedná se o poruchu minerálního metabolismu (hypokalcemie), poruchu energetického metabolismu (hyperketonemie) a poruchu acidobazické rovnováhy (bachorová acidóza). Tato onemocnění jsou v chovu mléčných krav klíčová, protože na ně navazují další produkční choroby, jako je laminitida, dislokace slezu, mastitida, imunosuprese a infertilita.

SUMMARY

Transition period is a critical part of life in dairy cows, when dry period is followed by start of lactation demanding difficult metabolic adaptation. Output of specific metabolites is extraordinary, therefore it is not surprising that cows show different metabolic disturbances. Some of them are present almost in all dairy farms. This includes disturbance of mineral metabolism (hypocalcemia), disturbance of energy balance (hyperketonemia) and disturbance of acid base balance (ruminal acidosis). These diseases are crucial because they are linked to other production diseases such as laminitis, displaced abomasum, mastitis, immunosuppression and infertility.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *