Metabolické poruchy ve stádech dojnic

Illek J. Metabolické poruchy ve stádech dojnic. Metabolic disorders in dairy herds. Veterinářství 2018;68(6):413-417.

SOUHRN
Illek J. Metabolické poruchy ve stádech dojnic. Veterinářství 2018;68(6):413-417.
Nejvyšší prevalence poruch metabolismu u dojnic je v peripartálním období. U krav vysokobřezích se vyskytuje karence fosforu, mědi, selenu, vitamínu E a betakarotenu, u krav v  poporodním období to je především hypokalcémie, hypokalémie, subklinická ketóza a steatóza jater, pokračuje karence selenu, vitamínu E a betakarotenu. V období vysoké laktace se vyskytuje subakutní acidóza bachorového obsahu (SARA), hepatopatie a subklinická ketóza, karence vitamínu E a betakarotenu. Prevence uvedených metabolických poruch vyžaduje komplexní řešení, spočívající v optimální výživě respektující požadavky dojnic s ohledem na fázi mezidobí.*

SUMMARY
Illek J. Metabolic disorders in dairy herds. Veterinářství 2018;68(6):413-417.
The prevalence of metabolic disorders in dairy cows is the highest in the periparturient period. Cows in late pregnancy show phosphorus, copper, selenium, vitamin E and betacarotene deficiencies; postparturient cows suffer of hypocalcaemia, hypokalemia, subclinical ketosis and liver steatosis, and continuing selenium, vitamin E and betacarotene deficiencies. In peak lactation, subacute ruminal acidosis (SARA), hepatopathies and subclinical ketosis develop; and vitamin E and betacarotene deficiencies continue. In order to prevent the development of these metabolic disorders it is necessary to adopt a comprehensive approach, focusing on optimum nutrition tailored to cow requirements in different phases of calving-to-calving interval.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *