Metabolické poruchy dojníc s dôrazom na subakútnu bachorovú acidózu – 1. část

Kováč G., Petrovič V., Kováč M., Vozár T. Metabolické poruchy dojníc s dôrazom na subakútnu bachorovú acidózu – 1. část. Metabolic disorders of dairy cows with accent to subacute ruminal acidosis – part 1. Veterinářství 2020;70(8):479-484.

SÚHRN

Prechodné obdobie, ktoré zahŕňa tri týždne pred a tri týždne po pôrode je veľmi kritické pre dojnice. Je spájané s  hormonálnymi zmenami, prechodom zo stavu zasušenia do stavu laktácie, poklesom príjmu krmiva a prechodom z kŕmnej dávky na báze objemového krmiva na krmivo bohaté na rýchlo fermentovateľné uhlohydráty. Jedna z dvoch dojníc v stáde je postihnutá jednou alebo viacerými metabolickými poruchami. Hoci etiológia a patogenéza väčšiny metabolických porúch nie je úplne známa, rozdielne preventívne a liečebné stratégie boli navrhnuté.

 

SUMMARY

The transitional period, that includes three weeks before and three weeks after the delivery, is very critical time for dairy cows. This period is associated with hormonal changes, which are related to a transition from a dry state (without lactation) to a lactation state, a decrease in feed intake, and a transition from a feeding ration based of voluminous feed (such as hay and grass) to the feeds rich in readily fermentable carbohydrates (eg. cereals). One of the two dairy cows in the herd is affected by one or more metabolic disorders. Although the etiology and pathogenesis of most metabolic disorders is not fully understood, different prevention and treatment strategies have been develop over recent years.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *