Management produkčního zdraví skotu a malých přežvýkavců

Česká buiatrická společnost připravila na 10. listopad v Pavilonu prof. Klobouka na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno odborný seminář.

Odborný program zahájili prezident České buiatrické společnosti, doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.,Dipl. ECBHM, garant disciplín chorob přežvýkavců z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan Fakulty veterinárního lékařství.

Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D. (VU Košice), uvedl přednáškový cyklus prezentací na téma Racionální výživa – základní předpoklad produkčního zdraví dojnic. Aktuální zdravotní problematikou v chovech skotu se zabývali doc. J. Illek, DrSc., MVDr. Martin Vlček, PhD., a MVDr. František Tulis (VFU Brno). Management zdraví pohybového aparátu dojnic zmínil prof. Dr. Johann Kofler Ph.D. (Veterinární univerzita Vídeň). MVDr. Gabriela Zelinková obeznámila přítomné posluchače s aktuálními trendy v managementu zdraví mléčné žlázy.

Odpolední přednáška na téma Ekonomické ztráty vyvolané produkčními chorobami dojených krav patřila Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. (VÚŽV Praha, Uhříněves). Management zdraví v chovu koz na základě svých bohatých praktických zkušeností a dovednosti představil MVDr. Lukáš Hlubek (soukromý veterinární lékař). K prevenci respiračního syndromu u telat a mladého skotu se vyjádřil MVDr. Josef Krejčí (VÚVeL Brno).  S důležitými potřebnými informacemi pro chovatele i  veterinární lékaře, které poskytuje společnost MOOML, vystoupil na závěr Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. (SCHAUMANN ČR s. r. o).*

Bližší informace najdete v prosincovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *