Malé molekulární inhibitory v léčbě kožních nádorů: co umíme dnes použít?

Stiborová K., Škor O. Malé molekulární inhibitory v léčbě kožních nádorů: co umíme dnes použít? Small molecular inhibitors in the treatment of skin tumors: what we can use today? Veterinární klinika 2021;18(2):72-75.

SOUHRN

Pokrok v molekulární biologii umožnil lepší pochopení toho, jak dysregulace proteinů v nádorových buňkách podporuje nekontrolovaný růst a přežití. Vývoj inhibitorů malých molekul, které se zaměřují na tyto klíčové proteiny, změnil terapii v humánní onkologii. Použití těchto látek se ve veterinární onkologii teprve začíná zkoumat a tento proces byl urychlen schválením jak toceranibu (Palladia®), tak masitinibu (Masivet®). Stále však přetrvávají významné výzvy, včetně stanovení způsobu, jakým lze tyto terapie účinně kombinovat s chemoterapií a radiační terapií k zajištění optimální protirakovinné účinnosti bez zvýšení toxicity, a identifikace strategií, u nichž je méně pravděpodobné, že povedou k rezistenci na léky.

SUMMARY

Advances in molecular biology have provided a better understanding of how protein dysregulation in tumor cells promotes uncontrolled growth and survival. The development of small molecule inhibitors that target these key proteins has changed therapy in human oncology. The use of these substances is still being investigated in veterinary oncology and this process has been accelerated by the approval of both toceranib and masitinib. However, significant challenges remain, including identifying how these therapies can be effectively combined with chemotherapy and radiation therapy to ensure optimal anti-cancer efficacy without increasing toxicity, and identifying strategies that are less likely to lead to drug resistence.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *