Locked jaw syndrome u českého fouska – kazuistika

Burová J., Fichtel T., Georgiou S. M., Novák I. Locked jaw syndrome u českého fouska - kazuistika. Locked jaw syndrome in the Czech fousek – case report. Veterinární klinika 2019;16(4):176-180.

SOUHRN 

V článku je prezentován klinický případ ročního českého fouska referovaného k ošetření na pracovišti VFU Brno s podezřením na ankylózu temporomandibulárního kloubu, u kterého byl pozorován akutní nástup problémů s rozvorem čelistí. Vzniklým problémům předcházel úraz hlavy. Kromě klinického vyšetření psa a laboratorního stanovení krevních parametrů bylo provedeno CT hlavy, které určilo konečnou diagnózu, myositidu maseterů. Diferenciální diagnostika tzv. locked jaw syndromu je zmíněna v závěrečné diskusi.*

 

SUMMARY 

The article focuses on the case of a one-year-old Czech fousek referred for treatment at the VFU Brno suspected with having ankylosis of the temporomandibular joint. A combination of issues were to be dealt with including difficulty in opening the mouth. In addition to clinical examination, blood profile and CT of the head was performed to determine the final diagnosis, myositis of the maseters. Differential diagnosis of the locked jaw syndrome is discussed further.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *