Léčba zvířat mezenchymálními kmenovými buňkami – nové poznatky

Formanová L., Macháčková E., Trunda M., Klubal R. Léčba zvířat mezenchymálními kmenovými buňkami - nové poznatky. Treatment of animals with mesenchymal stem cells – new knowledge. Veterinářství 2019;69(10):658-661.

SOUHRN

Mezenchymální kmenové buňky mají nezastupitelnou funkci díky jejich přirozené schopnosti sebeobnovy, diferenciace v jiný buněčný typ a modulace imunitního systému. Jelikož je cílem moderní medicíny nejen efektivita léčebné metody, ale také její bezpečnost a udržitelnost, mezenchymální kmenové buňky vzhledem ke svým vlastnostem našly využití v terapii lidí i zvířat. Cílem tohoto přehledového článku bylo shrnout současné poznatky v oblasti využití kmenových buněk při regeneraci tkání a léčbě onemocnění. Cílem je poskytnout širší a ucelený pohled na možnosti terapie a její využití ve veterinární medicíně. Informovanost veřejnosti a veterinárních lékařů o nových metodách léčby konkrétních onemocnění může do budoucna přispět k ještě vyšším standardům péče o zvíře.*

SUMMARY

Mesenchymal stem cells have an irreplaceable function due to their natural ability of self-regeneration, differentiation to another cell type, and modulation of the immune system. Since the goal of modern

medicine is not only the effectiveness of the treatment method but also its safety and sustainability, mesenchymal stem cells are used in human and animal therapy. This review article summarizes current

knowledge in stem cell research in tissue regeneration and treatment of diseases. The aim of the review article is to provide a wider and more comprehensive view on the possibilities of the therapy and its

use in veterinary medicine. Public and veterinarians awareness about new methods of treatment specific illnesses may contribute to even higher standards of animal care in the future.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *