Lacerace v. jugularis – popis klinického případu

Andrlová P., Lang H. Lacerace v. jugularis – popis klinického případu. Laceration of v. jugularis – a description of clinical case. Veterinářství - Sborník 2019;69(4):26-32.

SOUHRN

Kazuistika popisuje možnost řešení pacientky s akutním krvácejícím poraněním krku. Pacientka byla nejprve stabilizována a revize rány byla odložena za účelem vytvoření stabilní krevní sraženiny. Následná revize rány prokázala kompletní laceraci levé v. jugularis. Článek popisuje klinický případ, jeho komplikace a následný terapeutický postup.*

SUMMARY

This case report describes the possibility of treatment a patient with an acute, neck bleeding injury. The patient was stabilized in a first few days and the wound revision had been postponed in order to form a stable blood clot. Subsequent wound revision revealed complete laceration of the left jugular wein. The article describes the clinical case, complications and its therapeutical plan.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *