Laboratorní nálezy při akutní bachorové acidóze u koz

Šimková I., Indrová E., Illek J., Laboratorní nálezy při akutní bachorové acidóze u koz. Laboratory findings during acute ruminal acidosis in goats. Veterinářství 2019;69(1):39-43.

SOUHRN
Akutní bachorová acidóza je onemocnění s velmi častým výskytem u malých přežvýkavců. Kromě dalších zdravotních komplikací způsobuje také závažnou metabolickou acidózu a bez včasného terapeutického zásahu může skončit až úhynem jedince. Článek popisuje případy akutní bachorové acidózy a následné metabolické acidózy u čtyř koz po požití nadměrného množství cukru. V průběhu léčby byl laboratorně sledován metabolický stav organismu. Popsána je také zvolená terapie, která díky své včasnosti vedla k úspěšnému zvládnutí těžké metabolické acidózy během dvou dnů.

SUMMARY
Acute ruminal acidosis is an illness with very high incidence in small ruminants. Besides other health complications, it can frequently progress into an acute metabolic acidosis, which may, without a fast treatment, end in a death of the animal. This paper describes a case of an acute ruminal acidosis and subsequent metabolic acidosis in four goats after excessive sugar consumption. Metabolic state of organism was observed during the whole treatment. Chosen therapy is also described and thanks to an early intervention metabolic acidosis has subsided within two days.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *