Kontrola klecových hal

Do konce prázdnin zkontrolují veterinární lékaři všechny komerční klecové chovy nosnic v tuzemsku.

Spolek Obraz prostřednictvím české televize zveřejnil záběry ze čtyř klecových českých chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích, včetně těch, které podmínky chovu nepřežily. Většina obchodních řetězců prohlásila, že nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů. Ústřední ředitel SVS nařídil krajským veterinárním správám kontrolu všech klecových hal, ve kterých jsou v obohacených klecích chovány nosnice s produkcí konzumních vajec v období snášky. Kontrola by měla být komplexní, tedy sestávající z celkového zhodnocení péče o zvířata, hodnocení zdraví zvířat i úrovně biologické bezpečnosti.
Je nutné ověřit, jakým způsobem a v jaké frekvenci dochází ke kontrole zvířat, jaké jsou zdravotní stavy hejn slepic, jakou mají míru úhynu, konverzi krmiva a produkci vajec. Je potřebné prověřit jak postupuje chovatel při nálezu uhynulé nosnice a jak se po celou dobu snášky, i ve dnech těsně před vyskladněním, nakládá s uhynulými ptáky. Dále je v protokolu uvedena otázka, zda jsou vyskladňované nosnice prodávány na další chov.
Drůbežáři odhadují přechod z obohacených klecí do neklecových chovů na čtyři až šest miliard korun, řada chovů pochází z 60. let. Tato investice spočívá ve změně technologie chovu, ventilace, případně ve výstavbě nových budov. V České republice je 87,6 procent nosnic v klecových chovech, v EU celkem 53,1 procent nosnic. Výrobci investovali před rokem 2012 do obohacených klecí, protože neobohacené menší klece byly tehdy v celé EU zakázány.*
Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *